Tanec provází lidstvo od úsvitu věků. Naši dávní předkové jím oslavovali život, vzdávali hold svým bohům, či se jen prostě radovali
z nespoutaného pohybu. Je dobře, že nám něco z tanečního umění našich předků zůstalo zachováno dodnes. A tak i my se můžeme pokusit protančit životem (jak praví latinský název našeho souboru)
a rádi k tomu pozveme každého, kdo bude mít chuť nahlédnout
do časů dávno minulých.


Svým divákům nabízíme historické tance z období gotiky, renesance
či baroka, jakož i scénické pořady inspirované obdobím starověku
i středověku a v neposlední řadě též tance spojené s lidovými obyčeji, svátky a zvyky. Taneční programy jsou koncipovány pro širokou veřejnost
při kulturních akcích či slavnostech. Lze je však využít
i jako naučné programy pro doplnění školní výuky
(například jako doklad o dobové módě, společenském chování, aj.).
Stejně tak se však naše vystoupení může stát vítaným zpestřením
a oživením banketů a firemních večírků.


Každý program je pochopitelně možno skladbou, počtem účinkujících
a délkou upravit podle potřeby konkrétního vystoupení.


Historický ráz jednotlivých vystoupení je dokreslován používáním replik historických kostýmů a rekvizit, a v neposlední řadě též reprodukovanou,
či živou dobovou hudbou.
Na choreografii se podílí odborníci z oblasti tance,
historie a divadelní režie.